Οι πολυμεσικές εφαρμογές της
Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης

Ο εκπαιδευτικός ρόλος της έκθεσης ενισχύεται από τις πολυμεσικές εφαρμογές της:

Στο χρονολόγιο καταγράφονται ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν την «πορεία» της Σάμης και γενικότερα της Κεφαλονιάς στο χρόνο, αλλά αναφέρονται και γεγονότα σταθμοί στην ιστορία του ελλαδικού χώρου, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να κατανοήσει το χρονολογικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται τα ευρήματα της Αρχαιολογικής Συλλογής.

Μέσω της ψηφιακής ξενάγησης αντλούνται επιπλέον πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες. Οι περιγραφές ενισχύονται, ενίοτε με πληροφορίες για τη χρήση των αντικειμένων, αλλά και με πληροφορίες για παρόμοια αντικείμενα που δεν εντάσσονται στην έκθεση. Έμφαση δίνεται σε ενότητες, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για τη Σάμη: Η ενότητα «Οικιστικά κατάλοιπα» εμπλουτίζεται με πληροφορίες για τα ψηφιδωτά δάπεδα της Σάμης και τον τρόπο κατασκευής των ψηφιδωτών δαπέδων. Στην ενότητα «Γυάλινος κόσμος» παρουσιάζονται δύο βασικοί τρόποι υαλουργίας με παράλληλη χρήση αναπαραστάσεων και η ενότητα «Ρωμαϊκά λουτρά» ενισχύεται από στιγμιότυπα τρισδιάστατης αναπαράστασης των λουτρών της πόλης Πανόρμου εμπλουτισμένα με πληροφορίες για τη λειτουργία των λουτρών.

Τέλος, το ψηφιακό παιχνίδι γνώσεων αποτελεί έναν ευχάριστο τρόπο εκπαίδευσης μικρών και μεγάλων στα θέματα του συμποσίου, της μαγειρικής και της παραγωγής στην αγροικία Κουλουράτων μέσω της διάδρασης.

Φωτογραφίες – Χάρτες: Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνιάς και Ιθάκης

Προσδιορισμός πλαισίου ανάπτυξης εφαρμογών  – προσδιορισμός σεναρίων εφαρμογών: Γρηγόρης Γρηγορακάκης, Ελένη Παπαφλωράτου, Μελπομένη Ανδρεάτου

Κείμενα εφαρμογών: Μελπομένη Ανδρεάτου
Τρισδιάστατη απόδοση μνημείων: Κωνσταντίνα Φασλά
Δημιουργία εφαρμογών και μετάφραση κειμένων: Horizon