Ρωμαϊκός πυρήνας της Σάμης

Στο πρώην ακίνητο Φλαμιάτου, επί της παραλιακής οδού Ναυαρίνου, στη θέση Λουτρό έχει αποκαλυφθεί τμήμα του παράλιου τείχους της πόλης κράτους και εκατέρωθεν αυτού οικοδομικά λείψανα της ρωμαϊκής περιόδου, αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της ρωμαϊκής πόλης. Τα κατάλοιπα, σε  άμεση γειτνίαση με το λιμένα συσχετίζονται με το εμπορικό κέντρο της ρωμαϊκής πόλης. Εντάσσονται σε τέσσερις τουλάχιστον οικοδομικές νησίδες και κάποια παρατάσσονται εκατέρωθεν στενωπών, στη μία εκ των οποίων διαμορφώνεται στοά. Στους αναγνωρίσιμους χώρους των κτισμάτων περιλαμβάνονται πιθεώνες, στους οποίους εντοπίστηκαν κατά χώραν μεγάλων διαστάσεων πήλινοι πίθοι.

Η ανέγερση κτισμάτων μπροστά από το παράλιο τείχος, που διαπιστώνεται και σε άλλα σημεία της πόλης, μαρτυρά ότι μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση της πόλης θα ήταν περιττή οποιαδήποτε οχύρωση. Το τείχος λειτουργούσε πια ως ανάλημμα και συγχρόνως ως τοίχος των νέων κτισμάτων μπροστά του και προς τη θάλασσα.