Τα ψηφιδωτά δάπεδα της Σάμης

Από τα σωζόμενα τμήματα των κτηρίων των ρωμαϊκών χρόνων της Σάμης ξεχωρίζουν τα ψηφιδωτά δάπεδα, που κοσμούσαν τους χώρους τους.

Τα ψηφιδωτά, που εκτίθενται στον περιβάλλοντα χώρο της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις – θήκες –  αποτελούν μόνο ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εκείνων, που κατά καιρούς εντοπίστηκαν στις διάφορες ανασκαφικές έρευνες. Προέρχονται από ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, αντικατοπτρίζουν τις τεχνικές και τα μοτίβα, που χαρακτηρίζουν την τέχνη του ψηφιδωτού στη ρωμαϊκή και υστερορωμαϊκή Σάμη και απηχούν το ρωμαϊκό τρόπο ζωής.

Γενικότερα, όλα τα ψηφιδωτά δάπεδα της Σάμης, δείχνουν να διαθέτουν ανά ομάδες ένα κοινό διακοσμητικό λεξιλόγιο, όσον αφορά τα μοτίβα τους και πολύ συχνά τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται και τη θέση που καταλαμβάνουν, στοιχεία που είναι σχεδόν βέβαιο ότι χαρακτηρίζουν ψηφοθέτες – εργαστήρια. Βέβαιη, πάντως, είναι η επιρροή από σύγχρονα εργαστήρια του ευρύτερου ρωμαϊκού κόσμου, μεγάλων ελληνικών κέντρων, όπως της Νικόπολης, αλλά και της Ιταλίας.