Αρμοδιότητες Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Η εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και έχει έδρα το Αργοστόλι Κεφαλονιάς και χωρική αρμοδιότητα τα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Οι αρμοδιότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», καθώς και του ΠΔ4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Ειδικότερα, οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας, όπως και όλων των Εφορειών Αρχαιοτήτων περιγράφονται στο Άρθρο 25 του ΠΔ4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018).

Μεταξύ των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Συλλογών που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Εφορείας είναι και η Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης.

Έργα που υλοποιήθηκαν
στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη

Η Υπηρεσία κατά τα τελευταία χρόνια, παρά την υποστελέχωση που αντιμετωπίζει, προχώρησε στην υλοποίηση έργων και υποέργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σκοπό την προστασία και ανάδειξη μνημείων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης και κατ’ επέκταση τη γνωριμία τους στο κοινό και την κοινώνηση της σημασίας τους για την κατανόηση του παρελθόντος του τόπου και την εξασφάλιση του μέλλοντός του. Η επιλογή των μνημείων που εντάσσονται κάθε φορά σε έργα είναι δύσκολη και δεν γίνεται αβασάνιστα, δεδομένου ότι η ανασκαφική έρευνα φέρνει στο φως νέα, άγνωστα μνημεία που συνεχώς εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για τα δύο νησιά. Κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιλογή ενός μνημείου για την ένταξη σε έργο ήταν η σημασία του και οι τυχόν ιδιαιτερότητές του – η ιστορία που αφηγείται, η διατήρησή του, το νομικό και ιδιοκτησιακό του καθεστώς, η θέση του, αλλά και η προσβασιμότητά του. Η όλη διαδικασία ένταξης και εν συνεχεία υλοποίησης των έργων ήταν χρονοβόρα και συνήθως απαιτούσε τη συνεργασία διαφόρων παραγόντων και Υπηρεσιών.

Συχνή είναι επίσης η αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικών έργων σε έργα τρίτων, τεχνικά κυρίως έργα που υλοποιούνται από άλλες  Υπηρεσίες. Οι «Σωστικές Εργασίες Αρχαιοτήτων» του Έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού Σάμης, Κεφαλονιάς» ήταν μία τέτοια περίπτωση. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν εφικτό να παραμείνουν ορατές όλες οι αρχαιότητες το συγκεκριμένο έργο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εντοπίστηκαν νέα μνημεία, χωροθετήθηκαν λειτουργίες της πόλης και προέκυψε πλήθος ευρημάτων, τα οποία μάλιστα εμπλούτισαν σημαντικά την Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης.

Η λειτουργία της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης, ήταν το αποτέλεσμα ενός παραδείγματος έργου («Επισκευή και Δημιουργία Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης και Έκθεση ψηφιδωτών στην Κεφαλονιά»), άμεσα συσχετιζόμενου με την ανάδειξη των ακροπόλεων της Κεφαλονιάς και τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στο πλαίσιο του βιολογικού καθαρισμού Σάμης. Παράλληλα, το ίδιο έργο πέρα από τον προφανή στόχο της παρουσίασης των ευρημάτων της μίας εκ των τεσσάρων πόλεων κρατών της Κεφαλονιάς, αποτελούσε και ένα μέσο παρουσίασης στο κοινό των μνημείων της ευρύτερης περιοχής της.

Έργα πολιτισμού
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 • Ανάδειξη – ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων Κράνης, Σάμης και Αλαλκομενών

  ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ. 2003-2008.
  Προϋπολογισμός 1.467.351,43€.

  Υποέργα:

  • Ανάδειξη – ανάπλαση αρχαιολογικού χώρου Κράνης
   (υπό την ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και εν συνεχεία υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ).
  • Ανάδειξη – ανάπλαση ακροπόλεων Σάμης
   (υπό την ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και εν συνεχεία υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ).
  • Ανάδειξη – ανάπλαση Ιεράς Μονής Αγ. Φανέντων
   (υπό την 6η ΕΒΑ και εν συνεχεία υπό την 20η ΕΒΑ).
  • Ανάδειξη – ανάπλαση αρχαιολογικού χώρου Αλαλκομενών
   (υπό την ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και εν συνεχεία υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ).
  • Απαλλοτριώσεις αρχαιολογικού χώρου Κράνης
   (υπό την ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και εν συνεχεία υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ).
  • Απαλλοτριώσεις στις ακροπόλεις Σάμης
   (υπό την ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και εν συνεχεία υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ).
  • Εργασίες ΔΕΚΟ
   (υπό την ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και εν συνεχεία υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ).
 • Προστασία και ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς στην παράκτια ζώνη Ελλάδας-Ιταλίας

  Ρωμαϊκές επαύλεις Σκάλας και Αγίας Ευφημίας, στο πλαίσιο του INTERREG ΙΙΙ Ελλάδα – Ιταλία
  (υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ).

 • Εκπόνηση μελετών για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης

  του Μέτρου 3.3 «Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας» του Ε.Π. «Πολιτισμός», στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ. Προϋπολογισμός: 60.000,00€
  (υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ)

 • Ανάδειξη - ανάπλαση μυκηναϊκών νεκροταφείων Μαζαρακάτων - Λακήθρας

  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 2011-2014. Προϋπολογισμού 424.000€
  (υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ και εν συνεχεία υπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς)

 • Ανάδειξη – ανάπλαση αρχαϊκού ναού Σκάλας

  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 2012-2015. Προϋπολογισμού 415.000€
  (υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ και εν συνεχεία υπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς)

 • Διαμόρφωση – Ανάδειξη Ρωμαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου

  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 2011-2015. Προϋπολογισμού 485.000,00€
  (υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ και εν συνεχεία υπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς)

 • Επισκευή και Δημιουργία Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης και έκθεση ψηφιδωτών στην Κεφαλονιά

  ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2013-2020 και εν συνεχεία στο ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Προϋπολογισμού: 1.523.417,14€

  Υποέργα:

  • Επισκευή κτηρίου και δημιουργία Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Προϋπολογισμού 1.108.876,14€
   (υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ και εν συνεχεία υπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης)
  • Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης. Προϋπολογισμού 304.916,00€ (υπό την ΛΕ΄ ΕΠΚΑ και εν συνεχεία υπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης)
  • Εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης έξι (6) ψηφιδωτών δαπέδων και τμημάτων τοίχων στον  περιβάλλοντα χώρο της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης  – Κεφαλονιάς. Προϋπολογισμού 109.625,00€ (υπό τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων)
 • Βελτίωση Μουσειακών υποδομών και Συντήρηση τοιχογραφιών μεταβυζαντινών ναών νήσου Ιθάκης

  ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (υπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης). 2018 – 2020.

  Υποέργα:

  • Βελτίωση Μουσειακών υποδομών Ιθάκης
  • Συντήρηση τοιχογραφιών μεταβυζαντινών ναών Ιθάκης
 • Ανάδειξη - ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση «Λουτρό» Σάμης Κεφαλονιάς

  ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Προϋπολογισμού 1.358.000,00€.

  Υποέργα:

  • Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση «Λουτρό» Σάμης Κεφαλονιάς. Προϋπολογισμού 1.273.000,00€ (υπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης)
  • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης. Προϋπολογισμού 85.000,00€ (υπό τον Δήμο Σάμης)
 • Ανάδειξη - Ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς

  ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Προϋπολογισμού 484.000,00€ (υπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης)

  Υποέργο:

  • Ανάδειξη – Ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς
 • Προστασία και ανάδειξη της ρωμαϊκής έπαυλης στην Αγία Ευφημία, Κεφαλονιάς

  ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 2014-2020. Προϋπολογισμού 327.800,00€ (υπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης)

  Υποέργα:

  • Προστασία και ανάδειξη της ρωμαϊκής έπαυλης στην Αγία Ευφημία, Κεφαλονιάς. Προϋπολογισμού 247.800,00€
  • Προμήθεια & τοποθέτηση στεγάστρου. Προϋπολογισμού 80.000,00€
 • Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου στα Τζανάτα Πόρου Κεφαλονιάς

  ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 2014-2020. Προϋπολογισμού 1.590.436,09€

  Υποέργα:

  • Αρχαιολογικές εργασίες, τεκμηρίωση και προβολή του θολωτού τάφου στα Τζανάτα Πόρου Κεφαλονιάς. Προϋπολογισμού 396.360,00€ (υπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης)
  • Αναγκαστική απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς. Προϋπολογισμού 10.000,00€ (υπό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης)
  • Επικαιροποίηση – εξειδίκευση μελετών & υπηρεσίες μηχανικού για την υποστήριξη του ΥΠ4. Προϋπολογισμού 90.000,00€ (υπό την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων)
  • Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου στα Τζανάτα Πόρου Κεφαλονιάς. Προϋπολογισμού 1.069.276,09€ (υπό την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων)
  • Σύνδεση με Ο.Κ.Ω. Προϋπολογισμού 24.800,00€ (υπό την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων)

Υποέργα της Υπηρεσίας
στο πλαίσιο έργων τρίτων, ενταγμένων σε ευρωπαϊκά προγράμματα

 • Υποέργο 6

  Σωστικές Εργασίες Αρχαιοτήτων» (2003-2008) του Έργου
  Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού Σάμης, Κεφαλονιάς

  στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2000-2006. Προϋπολογισμός 250.000,00€.

 • Υποέργο 5

  Έργα Αρχαιολογίας (2007-2009) του Έργου
  Άξονας: Πόρος – Αργοστόλι – Φισκάρδο, Δρόμος Κρανιάς στη Νήσο Κεφαλονιάς. Τμήμα: Από Κόμβο νέας περιφερειακής οδού Κουτάβου με Δρόμο Κρανιάς έως θέση νέου Πολυκλαδικού Λυκείου Αργοστολίου

  στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων. Προϋπολογισμός 180.000,00€.

 • Υποέργο 3

  Σωστικές ανασκαφές (2007-2008) του Έργου
  Περιφερειακός δρόμος Ληξουρίου

  στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων. Προϋπολογισμός 160.000,00€.

 • Υποέργο 2

  Αρχαιολογική Επίβλεψη και σωστικό έργο του Έργου
  Αποχέτευση Πόρου Δήμου Κεφαλονιάς

  στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων. Προϋπολογισμός 100.000,00€.

 • Υποέργο 2

  Αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο του Έργου Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου στην Κεφαλονιά

  στο πλαίσιο του ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020. Προϋπολογισμού 70.000,00€