Η έκθεση αναπτύσσεται σε τέσσερις αίθουσες, κάθε μία εκ των οποίων φιλοξενεί από μία θεματική ενότητα, με ευρήματα από τη Σάμη και την ευρύτερη περιοχή της, περιοχή που ταυτίζεται με εκείνη που θεωρείται ότι ήλεγχε ως πόλη κράτος της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου.

(φωτογράφηση εκθεμάτων: Αθανάσιος Καβαλλιεράτος)