Βασιλική Πάνορμου

Η παλαιοχριστιανική βασιλική στο Φισκάρδο

Σε πλάτωμα, που δημιουργείται στο ψηλότερο σημείο της χερσονήσου Φουρνιάς, στη θέση «Χτούρια», βόρεια του σημερινού οικισμού Φισκάρδου, ανεγέρθηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες μία εντυπωσιακή βασιλική, που φαίνεται ότι ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Κήρυκα. Πρόκειται για έναν τρίκλιτο ναό με ημικυκλική εξωτερική αψίδα, νάρθηκα και δύο πύργους προσαρτημένους στα άκρα του τελευταίου. Στο εσωτερικό της κόγχης του ιερού σώζεται βάθρο συνθρόνου, ενώ σώζεται και η λίθινη βάση της αγίας τράπεζας. Οι δύο πύργοι  είναι διώροφοι και σχεδόν τετράγωνης κάτοψης.

Η ανέγερση του επιβλητικού ναού στην πόλη Πάνορμο φαίνεται ότι ήταν ένας τρόπος επιβολής του χριστιανισμού σε μία ευημερούσα πόλη του ρωμαϊκού κόσμου, πρακτική ιδιαίτερα συνηθισμένη. Παράλληλα, η μνημειακή μορφή της αποδεικνύει τη σημασία της πόλης κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, η οποία  παραδίδεται την ίδια εποχή στον Συνέκδημο του Ιεροκλέους.