Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου στη Σάμη

Η παλαιοχριστιανική βασιλική στο ΝΔ τμήμα της σημερινής Σάμης είναι από τα αντιπροσωπευτικότερα μνημεία της μετάβασης της πόλης στον Χριστιανισμό. Είναι τρίκλιτη με νάρθηκα, εξωνάρθηκα και προσκτίσματα. Στο βόρειο κλίτος υπήρχε μια σταυρόσχημη κολυμβήθρα και ο κυρίως ναός κοσμούταν με ψηφιδωτά δάπεδα. Το μνημείο, του οποίου διατηρούνται τα θεμέλια, παρουσιάζει διάφορες οικοδομικές φάσεις, σε μία εκ των οποίων ανήκει και νεώτερο παρεκκλήσι, που καταλάμβανε τμήμα του ιερού και του κυρίως ναού.

Τέλος, πλησίον και ΝΑ του ναού ερευνήθηκε τμήμα νεκροταφείου με κεραμοσκεπείς τάφους.