Αγία Ευφημία

Η ρωμαϊκή έπαυλη της Αγίας Ευφημίας

Στο κέντρο περίπου του οικισμού της Αγίας Ευφημίας Πυλάρου, στη συμβολή των οδών Μ. Αντύπα και ανωνύμου  αποκαλύφθηκε τμήμα μίας ρωμαϊκής έπαυλης, η οποία εκτείνεται σε όμορο ακίνητο στα ΝΑ και κάτω από τα  οδοστρώματα των οδών. Μεταξύ των χώρων που ερευνήθηκαν ξεχωρίζουν: Κεντρικός αίθριος χώρος με ψηφιδωτό δάπεδο από λευκές ψηφίδες με λίθινη εσχάρα για τη συλλογή των όμβριων υδάτων και εκατέρωθεν αυτού μία αίθουσα με επίσημο προορισμό, κοσμούμενη με ψηφιδωτό δάπεδο με γεωμετρικά μοτίβα και μία ατομική δεξαμενή λουτρού, ελλειψοειδή στις στενές πλευρές της. Οι χώροι που συνεχίζουν κάτω από το οδόστρωμα στα ΒΔ, με τις δύο κόγχες ίσως σχετίζονται με λουτρικές εγκαταστάσεις.

Κατά τις εργασίες συντήρησης των ψηφιδωτών δαπέδων στο πλαίσιο της «Ανάδειξης των ρωμαϊκών επαύλεων Σκάλας και Αγίας Ευφημίας» του Προγράμματος Interreg IIIA Ελλάδα – Ιταλία διαπιστώθηκε ότι οι χώροι, που κοσμούν, αρχικά είχαν διαφορετική μορφή, με απλά δάπεδα και απέκτησαν επιμελέστερη μορφή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.