Διαχρονική κατοίκηση της Σάμης

Αίθουσα 1

Στην αίθουσα 1 της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης φιλοξενούνται ευρήματα από τη Σάμη που αποδεικνύουν την αδιάκοπη ανθρώπινη δράση στην ευρύτερη περιοχή της από την εποχή του Χαλκού και παράλληλα, δίνονται πληροφορίες για την εξέλιξη της πόλης στο χρόνο.

Εκτίθενται δείγματα της επιγραφικής και της γλυπτικής.

Επίσης, περιλαμβάνονται αντικείμενα που σχετίζονται με τα οικιστικά κατάλοιπα και ενημερώνεται ο επισκέπτης για τρόπους δόμησης, που ακολουθούνταν τόσο στη Σάμη, όσο και την πόλη Πάνορμο.

Διαχρονική Κατοίκηση της Σάμης

Σε μία εκτεταμένη προθήκη, εκτίθενται κατά χρονολογική σειρά ευρήματα, κυρίως κεραμική, από την περιοχή της Σάμης, που αποδεικνύουν τη διαχρονία της πόλης.

Το χρονολόγιο πάνω από την προθήκη διευκολύνει το συσχετισμό ευρημάτων – χρονολογικών περιόδων.

Επιγραφική Γλυπτική

Στην ενότητα Επιγραφική – Γλυπτική παρουσιάζονται μία τιμητική επιγραφή και αντιπροσωπευτικά δείγματα γλυπτικής της Σάμης, τα περισσότερα εκ των οποίων θα κοσμούσαν δημόσιους χώρους της πόλης.