Βιβλιογραφία

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Andreatou Μ., Fiskardo in the Roman and Late Roman periods. Pharos XIX (1), Amsterdam   2013, 69-94.

Ανδρεάτου Μ., Διαχείριση Μνημείων Φισκάρδου Κεφαλονιάς. Πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, πόλη και Αρχιτεκτονική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αθήνα 2014.

Ανδρεάτου Μ., Σωτηρίου Α., Ταφική αρχιτεκτονική και ταφικές πρακτικές στην αρχαία πόλη Πάνορμο Κεφαλονιάς, To Αρχαιολογικό Έργο στην Βορειοδυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, Δεκέμβριος 2013, Αθήνα 2018, 779-790.

Ανδρεάτου Μ., Η αρχαία πόλη Πάνορμος στον παραδοσιακό οικισμό του Φισκάρδου Κεφαλονιάς, Κυμοθόη, Σελίδες αφιερωμένες στην Αρχαιολογία, τόμ. 28, Αργοστόλι 2018, 87-118.

Ανδρεάτου Μ., Μια πρώτη προσέγγιση για τη ρωμαϊκή αγορά της πόλης Πανόρμου της Κεφαλονιάς, ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Επτανησιακός βίος και πολιτισμός, Αργοστόλι – Ληξούρι – Κουρκουμελάτα 21-25 Μαϊου 2018, 379-402.

Beeskow F., Die Insel Cephalonia, 1860.

Biedermann G., Die Insel Kephallenia im Alterum, München 1887.

Βικάτου Ολ., Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας κατά τα έτη 2015-2017, Κυμοθόη, Σελίδες αφιερωμένες στην Αρχαιολογία, τόμ. 28, Αργοστόλι 2018, 7-30.

Βικέλα Ε., Τα Επτάνησα στην αρχαιότητα, Σύντομο διάγραμμα από τα προϊστορικά έως τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια, Ιόνιοι νήσοι, ιστορία και πολιτισμός, Αθήνα 2007, 19-42.

Βοκοτόπουλος Π., Ιόνιοι νήσοι, Φισκάρδον Βασιλική, ΑΔ 24 (1969) Χρονικά, 288-289.

Buchon J., A., Voyage dans l’ Eubée, les iles Ioniennes et les Cyclades en 1841, Paris 1911.

Dellis A., Sami during the roman period, Pharos XIX (1), Amsterdam 2013, 51-68.

Δελλής Α., Η Σάμη κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, Κυμοθόη, Σελίδες αφιερωμένες στην Αρχαιολογία, τόμ. 28, Αργοστόλι 2018, 119-133.

Dodwell E., Tour through Greece, during the years 1801, 1805 and 1806, London 1819.

Dunbabin K. M.D., Mosaics of the Greek and Roman world, Cambridge 1999.

Δοντάς Γ., Ευρήματα από το παρά την Σάμην της Κεφαλληνίας σπήλαιον Μελισσάνη, ΑΕ1964, Αθήνα 1967, 28-35.

Goodisson W. A historical and topographical Εssay upon the Islands of Corfou, Leucadia, Cephalonia, Ithaca, and Zante: with Remarks upon the Character, Manners, and Customs of the Ionian Greeks; Descriptions of the Scenery and Remains of Antiquity discovered therein, and Reflections upon the Cyclopean Ruins. Illustrated by Maps and Sketches, London 1822.

Hoover O. D., Handbook of koins of the islands Adriatic, Ionian, Thracian, Aegian, and Carpathian seas, excluding Crete and Cyprus, sixth to first centuries BC, London 2010.

Καββαδίας Γ. Β., Παλαιολιθική Κεφαλονιά, Ο Πολιτισμός του Φισκάρδου, Αθήνα 1984.

Καββαδίας Π.,  Ἔκθεσις τῶν πεπραγμένων τῆς Ἑταιρείας, Ἀνασκαφαὶ ἐν Κεφαλληνίᾳ, ΠΑΕ 1899 (1900), 17.

Καββαδίας Π.,  Ἔκθεσις τῶν πεπραγμένων τῆς Ἑταιρείας, Ἀνασκαφαὶ ἐν Κεφαλληνίᾳ, ΠΑΕ 1915 (1916), 39.

Καλλιπολίτης Β., Ἀνασκαφὴ ἐν Σάμη τῆς Κεφαλληνίας, ΠΑΕ 1959, 120-125.

Καλλιπολίτης Β., Ἀνασκαφαὶ ἐν Κεφαλληνίᾳ, ΠΑΕ 1960, 128-135.

Κολώνας Λ., Νομός Κεφαλληνίας, Ανασκαφικές εργασίες, Σάμη, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά, 168-169.

Κολώνας Λ., Αρχαίες εγκαταστάσεις νοτιοανατολικής Κεφαλονιάς, θέσεις στρατηγικού ελέγχου, Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, 26-30 Μαϊου 2002, τομ. Β, Αθήνα 2004, 37-46.

Leake W., M., Travel in northen Greece, III, London 1835.

Λιβιεράτος Ε., Κ., Ιστορία της νήσου Κεφαλληνίας, Πειραιάς 1988.

Μάντης Αλ., Ιόνια Νησιά, Νομός Κεφαλλονιάς, Οδός Διχαλίων 52, ΑΔ 34 (1979), Χρονικά, 267.

Μαρινάτος Σ., Κεφαλληνία, Ιστορικός και αρχαιολογικός περίπατος, Αργοστόλι 1962.

Μαρινάτος Σ., Έρευναι εν Σάμη της Κεφαλληνίας, ΑΕ1964 , Αθήνα 1967, 15-27.

Μέννεγκα Ι., Νομός Κεφαλληνίας, Σάμη, ΑΔ 35 (1980), Χρονικά, 199-200.

Μηλιαράκης Α., Γεωγραφία Πολιτική, Νέα και Αρχαία του νομού Κεφαλληνίας, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Άτοκος, Αρκούδι, Κάλαμος, Κάστρος και Εχινάδες, Αθήνα 1890.

Morgan C., «Ionian islands, Chephallonia – Fiskardo», Archeological Reports, London 2007-2008, 46-47.

Μοσχονά Π. Ν., Η Κεφαλονιά κατά το 16ο και 17ο αι. σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ξένων περιηγητών, Ανάτυπο από τον Α΄τόμο των πρακτικών του Δ΄ Πανιόνιου Συνεδρίου, Κέρκυρα 1978, 256-263.

Μοσχόπουλος Γ. Ν., Ιστορία της Κεφαλονιάς, τόμος πρώτος και δεύτερος, Αθήνα 1990.

Μόσχος Ι., Η περιοχή των Πρόννων και η ανατολική ακτή της Κεφαλονιάς πριν από την Ιστορία. Τοπογραφία της νήσου, κατάλογος των θέσεων και συμπεράσματα, Συνέδριο για τα γράμματα, την ιστορία και τη λαογραφία της περιοχής των Πρόννων, Πόρος 2007, 227-324.

Μπονέλου Ε., Σωτηρίου Α., Η νομισματική κυκλοφορία στην Κεφαλονιά κατά την Κλασική και Ελληνιστική περίοδο, Οβολός 10, Το νόμισμα στην Πελοπόννησο,  ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση των φίλων του Νομισματικού Μουσείου, Άργος, 26-29 Μαΐου 2011, BCH Supplement 57, τόμ. 1 – Αρχαίοι Χρόνοι, Αθήνα 2017, 235-245.

Παπάζογλου Ε., Νομός Κεφαλληνίας, Σάμη, ΑΔ 37 (1982), Χρονικά, 151-152.

Παπαποστόλου Ι. Α., Ιόνια Νησιά, Νομός Κεφαλλονιάς, Οδός Ι. Μεταξά 23, ΑΔ 34 (1979), Χρονικά, 267.

Παρτς Ι., Κεφαλληνία και Ιθάκη, Γεωγραφική Μονογραφία, μετάφραση Δ. Γ. Παπανδρέου, 1892.

Πετριτάκη Μ., Νομός Κεφαλληνίας, Ανασκαφικές εργασίες, Σάμη, ΑΔ 39 (1984), Χρονικά, 107.

Πετριτάκη Μ., Νομός Κεφαλληνίας, Ανασκαφικές εργασίες, Σάμη, ΑΔ 40 (1985), Χρονικά, 141-144.

Πετρόπουλος Μ., Νομός Κεφαλληνίας, Σάμη, ΑΔ 37 (1982), Χρονικά, 152.

Πετρόπουλος Μ., Νομός Κεφαλληνίας, Ανασκαφικές εργασίες, Σάμη, ΑΔ 40 (1985), Χρονικά, 144-147.

Πετρόπουλος Μ., Νομός Κεφαλληνίας, Ανασκαφικές εργασίες, Σάμη, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά, 165-168.

Ποστολάκας Α., Κατάλογος νομισμάτων, Κατάλογος των αρχαίων νομισμάτων των νήσων Κέρκυρας, Λευκάδος, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Κυθήρων, συλλεχθέντων μεν υπό Παύλου Λάμπρου, δωρηθέντων δε τω εθνικώ της Ελλάδος Πανεπιστημίω παρά του φιλογενεστάτου και φιλομούσου Αλεξάνδρου Μουρούζη και περιγραφέντων υπό Αχιλλέως Ποστόλακα, ΑΩΞΗ 1868.

Ραγκαβής Ι., Ρ., Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, τομ.3, Αθήνα 1854.

Randsborg K.,  Kephallénia, archaeology & history, the Ancient Greek cities, Acta Archaelogica Supplementa, vol. 1, 2.  København 2002.

Ρηγάκου Τ., Νομός Κεφαλληνίας, Φισκάρδο, Βασιλική, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά, 192.

Ρηγάκου Τ., Μονή Αγίων Φανέντων, Κεφαλονιά, ένα μεγάλο μουσείο, τομ.3, Αργοστόλι 1996, 20-21.

Ρηγάκου Δ., Η Μονή των Αγίων Φανέντων Σάμης και οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Νικολάου, Κεφαλονιά, ένα μεγάλο μουσείο, τομ.3, Αργοστόλι 1996, 242-248.

Ρηγάκου Τ., 20ή Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κεφαλληνία, 2000-2010, Από το ανασκαφικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων, 20η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 2000-2010, Αθήνα 2012, 379-380.

Ρηγάκου Τ., Νεότερα στοιχεία για την παλαιοχριστιανική και πρωτοβυζαντινή Κεφαλονιά, ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Επτανησιακός βίος και πολιτισμός, Αργοστόλι – Ληξούρι – Κουρκουμελάτα 21-25 Μαϊου 2018, υπό έκδοση.

Riemann M., O., Recherches archéologiques sur les iles ioniennes, II. Céphalonie, Paris 1879.

Σουρής Γ. Α., Η σημασία της Κεφαλλωνιάς για τα ελληνιστικά κράτη και τη Ρώμη, Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 1, Αργοστόλι 1976, 111.

Sotiriou A., Classical and Hellenistic Kephalonia: The evolution of four major city – states, Lo spazio ionico e le comunità della Grecia nord – occidentale Territotio, società, istituzioni, a cura di Claudia Antonetti 2009, 97-114.

Sotiriou A., Excavations at Chephalonia during 2005-2013, Pharos XIX (1), Amsterdam 2013, 1-50.

Σωτηρίου Α., Νομός Κεφαλληνίας, Ανασκαφικές εργασίες, Σάμη, ΑΔ 44 (1989) Χρονικά, 145-148.

Σωτηρίου Α., Νομός Κεφαλληνίας, Ανασκαφικές εργασίες, Επαρχία Σάμης, ΑΔ 46 (1991) Χρονικά, 169.

Σωτηρίου Α., Νομός Κεφαλληνίας, Επαρχία Σάμης, Φισκάρδο, ΑΔ 48 (1993) Χρονικά, 150-152.

Σωτηρίου Α., Νομός Κεφαλληνίας, Επαρχία Σάμης, Φισκάρδο,  ΑΔ 49 (1994) Χρονικά, 249-250.

Σωτηρίου Α., Νομός Κεφαλληνίας, Επαρχία Σάμης, Οικισμός Φισκάρδου, ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 244-245.

Σωτηρίου Α., Νομός Κεφαλληνίας, Επαρχία Σάμης, Οικισμός Φισκάρδου, ΑΔ 51 (1996) Χρονικά, 244-249.

Σωτηρίου Α., Νομός Κεφαλληνίας, Επαρχία Σάμης, ΑΔ 53 (1998) Χρονικά, 285-287.

Σωτηρίου Α., Νομός Κεφαλληνίας, Επαρχία Σάμης, ΑΔ 54 (1999) Χρονικά, 276-278.

Σωτηρίου Α., Νομός Κεφαλληνίας,  Επαρχία Σάμης, Φισκάρδο, ΑΔ 55 (2000) Χρονικά, 337-340.

Σωτηρίου Α., Νεότερα στοιχεία της αρχαίας μνημειακής τοπογραφίας της νήσου Κεφαλονιάς, Στ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος 23-27 Σεπτεμβρίου 1997, Θεσσαλονίκη 2000, 105-123.

Σωτηρίου Α., Δελλής Α., Ανδρεάτου Μ., Δαλακούρα Ν., Φέλερης Π., Σπυράτου Μ., Τσάκαλης Ι., Επισκευή και Δημιουργία Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης,  μελέτη υπό τη ΛΕ΄ ΕΠΚΑ, Αργοστόλι 2008.

Σωτηρίου Α., ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 2000-2010, Από το ανασκαφικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων, 20η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 2000-2010, Αθήνα 2012, 371-378.

Σωτηρίου Α., Νομός Κεφαλληνίας ΑΔ (2014) Χρονικά, 1791-1931.

Σωτηρίου Α., Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας, ΑΔ (2015) Χρονικά, 852-853.

Σωτηρίου Α., Η Κεφαλονιά κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο, Κυμοθόη, Σελίδες αφιερωμένες στην Αρχαιολογία, τόμ. 28, Αργοστόλι 2018, 31-70.

Σωτηρίου Α., Η ταύτιση της αρχαίας πόλης Πάνορμος Κεφαλονιάς βάσει επιγραφικών μαρτυριών, ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Επτανησιακός βίος και πολιτισμός, Αργοστόλι – Ληξούρι – Κουρκουμελάτα 21-25 Μαϊου 2018, υπό έκδοση.

Τζαννετάτος Θ., Το πρακτικόν της λατινικής επισκοπής Κεφαλληνίας του 1264 και η επιτομή αυτού, Αθήνα 1965.

Τζαννετάτου Ε., Σωτηρίου Α., Αρχαία Σάμη: διαχρονική κατοίκηση μέσα από τα πρόσφατα ανασκαφικά δεδομένα, To Αρχαιολογικό Έργο στην Βορειοδυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, Δεκέμβριος 2013, Αθήνα 2018, 767-778.

Τζαννετάτου Ε., Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στη ρωμαϊκή Σάμη, ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Επτανησιακός βίος και πολιτισμός, Αργοστόλι – Ληξούρι – Κουρκουμελάτα 21-25 Μαϊου 2018, 351-378.

Τσιτσέλης Η., Α., Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τομ. Α, Β, Αθήνα 1960.

Τσούρτη Η., Η νομισματική συλλογή των Ιονίων νήσων του Παύλου Λάμπρου και ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος Μουρούζης, Στ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος 23-27 Σεπτεμβρίου 1997, Θεσσαλονίκη 2000, 439-451.