Πρόσκληση προς τα Δημοτικά Σχολεία και τα Γυμνάσια Κεφαλονιάς για δήλωση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω και Φτιάχνω το Μουσείο μου»

Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμης

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης στο πλαίσιο του Έργου «Μαθαίνω και φτιάχνω το μουσείο μου», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», υλοποιεί στην Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω και Φτιάχνω το Μουσείο μου», το οποίο θα απευθύνεται ενδεικτικά σε ομάδες έως 10 μαθητών/ μαθητριών Ε’, Στ’ Δημοτικού και Α’ και Β’ Γυμνασίου Κεφαλονιάς. Το πρόγραμμα ανά τάξεις στις οποίες απευθύνεται διαρθρώνεται ως εξής:

1. «Μαθαίνω και φτιάχνω τo μουσείο μου» για μαθητές/ μαθήτριες Ε’ και Στ’ Δημοτικού:
Για τους μαθητές/ μαθήτριες της Ε’ και Στ’ Δημοτικού το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 2 ενότητες:
Α. Η πρώτη ενότητα αφορά σε μια μουσειοσκευή ενός ομοιώματος με Lego ρωμαϊκών λουτρών της αρχαίας πόλης Πανόρμου, που εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Σάμης. Σκοπός είναι οι μαθητές/ μαθήτριες μέσω της δημιουργικής κατασκευής με τουβλάκια lego να κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο τη λειτουργία των λουτρών, τα οποία αποτελούν τη θεματική μίας από τις ενότητες της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης, καθώς, τα λουτρά της ρωμαϊκής πόλης, ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά κτήρια της. Η μουσειοσκευήθα χρησιμοποιείται στην αίθουσα των διαδραστικών εφαρμογών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης, αλλά, όταν δεν χρησιμοποιείται στο μουσείο της Σάμης, θα είναι εφικτός και ο δανεισμός της συνοδευόμενη από προσωπικό της Υπηρεσίας μας.
Β. Κατά την υλοποίηση της δεύτερης ενότητας οι μαθητές/ μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω μίας διαδραστικής εφαρμογής με τίτλο «Φτιάξε τη δική σου προθήκη» να εισαχθούν στη διαδικασία της τοποθέτησης εκθεμάτων σε μια μουσειακή προθήκη με θέμα τα παιδιά στην αρχαία Σάμη. Η εφαρμογή επί της ουσίας αποτελεί μία ψηφιακή προθήκη στην οποία καταλήγουν συγκεκριμένα εκθέματα από την αρχαιολογική Συλλογή Σάμης, που θα έχουν πάρει ζωή και τα χρώματα που θα τους έχουν δώσει οι μαθητές/ μαθήτριες χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους.
Εκτιμώμενη διάρκεια προγράμματος = 2 ώρες και 30 λεπτά

2. «Μαθαίνω και φτιάχνω το μουσείο μου» για μαθητές/ μαθήτριες Α’ Γυμνασίου
Για τους μαθητές/ μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 2 ενότητες:
Α. Η πρώτη ενότητα αφορά σε μια μουσειοσκευή ενός ομοιώματος με Lego ρωμαϊκών λουτρών της αρχαίας πόλης Πανόρμου, που εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Σάμης. Σκοπός είναι οι μαθητές/ μαθήτριες μέσω της δημιουργικής κατασκευής με τουβλάκια lego να κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο τη λειτουργία των λουτρών, τα οποία αποτελούν τη θεματική μίας από τις ενότητες της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης, καθώς, τα λουτρά της ρωμαϊκής πόλης, ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά κτήρια της. Η μουσειοσκευή θα χρησιμοποιείται στην αίθουσα των διαδραστικών εφαρμογών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης, αλλά, όταν δεν χρησιμοποιείται στο μουσείο της Σάμης, θα είναι εφικτός και ο δανεισμός της συνοδευόμενη από προσωπικό της Υπηρεσίας μας.
Β. Κατά την υλοποίηση της δεύτερης ενότητας οι μαθητές/ μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω μίας διαδραστικής εφαρμογής/ παιχνίδι γνώσεων με τίτλο «Μάθε πως μπορείς να φτιάξεις τη δική σου προθήκη» να αντιληφθούν βασικές αρχές και απαιτούμενες εργασίες ή ακόμη και δυσκολίες/ περιορισμούς για τη δημιουργία μίας ενότητας με θέμα τα παιδιά στην αρχαία Σάμη χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εκθέματα της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης. Πρόκειται για μια ψηφιακή προθήκη, στην οποία οι μαθητές/ μαθήτριες μέσω της διάδρασης θα προσπαθήσουν να τοποθετήσουν τα σχετικά εκθέματα στη σωστή τους θέση λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που τα ίδια τα εκθέματα «θέτουν».

Εκτιμώμενη διάρκεια προγράμματος = 2 ώρες και 30 λεπτά

3. «Μαθαίνω και φτιάχνω το μουσείο μου» για μαθητές/ μαθήτριες Β’ Γυμνασίου
Οι μαθητές/ μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα μέσω μίας διαδραστικής εφαρμογής/ παιχνίδι γνώσεων με τίτλο «Μάθε πως μπορείς να φτιάξεις τη δική σου προθήκη» να αντιληφθούν βασικές αρχές και απαιτούμενες εργασίες ή ακόμη και δυσκολίες/ περιορισμούς για τη δημιουργία μίας ενότητας με θέμα τα παιδιά στην αρχαία Σάμη χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εκθέματα της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης. Πρόκειται για μια ψηφιακή προθήκη, στην οποία οι μαθητές/ μαθήτριες μέσω της διάδρασης θα προσπαθήσουν να τοποθετήσουν τα σχετικά εκθέματα στη σωστή τους θέση λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που τα ίδια τα εκθέματα «θέτουν».
Ο σκοπός του προγράμματος ενισχύεται με την ελεύθερη επιλογή χρήσης ψηφιακών υποεφαρμογών σχετικών με τη διαδικασία της δημιουργίας μιας έκθεσης (5 διαφορετικά quiz με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, παιχνίδι μνήμης, 5 puzzles σχετικά με την αρχαιολογική συλλογή της Σάμης, παιχνίδι ζωγραφικής, πίνακας σημειώσεων).
Εκτιμώμενη διάρκεια προγράμματος = 1 ώρα και 30 λεπτά έως και 4 ώρες ανάλογα με τις υποεφαρμογές, με τις οποίες θα επιλέγει να ασχοληθεί η ομάδα.

Επίσης, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί ημερίδα την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της οποίας θα ενημερωθείτε με νέο έγγραφο.

Διάρκεια προγράμματος:
Από 24 Μαΐου 2023 έως και τη λήξη της σχολικής χρονιάς και εν συνεχεία από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς μέχρι και τις 30-11-2023 για κάθε βαθμίδα.

Δηλώσεις συμμετοχής:
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα που τους/ τις αφορά στη φόρμα που είναι διαθέσιμη παρακάτω σύνδεσμο:

Μαθαίνω και Φτιάχνω το Μουσείο μου


Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για δανεισμό της μουσειοσκευής στο σχολείο τους μπορούν να το δηλώσουν στο πεδίο «Επιπρόσθετη σημείωση» στον προαναφερόμενο σύνδεσμο.
Επισημαίνεται ότι το Μουσείο είναι κλειστό κάθε Τρίτη και δεν θα είναι εφικτή η υλοποίηση του προγράμματος στις 26 Μαΐου 2023 (οπότε θα υλοποιηθεί πρόγραμμα στο πλαίσιο των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών).
Για την οριστικοποίηση της προτεινόμενης ημερομηνίας και της ώρας συμμετοχής θα ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Επικοινωνία:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή τους ή σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για δανεισμό της μουσειοσκευής στο σχολείο τους μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2671027546, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@same-museum.gr.