Ο ιστότοπος της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης

Ο ιστότοπος της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης αποτελεί μία προσπάθεια απομακρυσμένης επαφής των επισκεπτών με το περιεχόμενο της έκθεσης, με σκοπό να ενισχυθεί ο εκπαιδευτικός της ρόλος.

Η προσπάθεια αυτή δεν περιορίζεται στις μουσειακές ενότητες, αλλά περιλαμβάνει και σύντομες πληροφορίες για τα μνημεία της ευρύτερης επικράτειας της Σάμης, ιστορικές πληροφορίες, πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και για το έργο της Υπηρεσίας, αποτέλεσμα του οποίου υπήρξε και η δημιουργία της Αρχαιολογικής Συλλογής.

Επιπλέον, μέσω των διαδραστικών παιχνιδιών του ιστοτόπου επιδιώκεται μια πρώτη επαφή των παιδιών με αντιπροσωπευτικά αντικείμενα της έκθεσης.

Κύριος σκοπός είναι η περιήγηση να γίνει ένα ατελείωτο και απολαυστικό ταξίδι. Οι συνοδοιπόροι μας θα ενημερώνονται από εδώ για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας.