Ημερίδα ενημέρωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης σας προσκαλεί
στην ημερίδα για εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα:
«Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης:
Μαθαίνω και Φτιάχνω το Μουσείο μου… Τα αρχαία του Μουσείου ζωντανεύουν;
Φτιάχνοντας τη δική μου προθήκη»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου
«Μαθαίνω και Φτιάχνω το μουσείο μου», που υλοποιείται στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Τόπος παρουσίασης ομιλιών:
Γυμνάσιο Σάμης, Σάμη Κεφαλονιάς
Σαββάτο 30-09-2023
Ώρα προσέλευσης: 10:00

Θα ακολουθήσει γνωριμία των εκπαιδευτικών με τη μουσειοσκευή
και τις ψηφιακές εφαρμογές του προγράμματος στην αίθουσα
πολλαπλών εφαρμογών της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης
και εν συνεχεία ελαφρύ γεύμα στη στοά του Μουσείου

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Δρ Γρηγόριος Γρηγορακάκης, Αρχαιολόγος

Συντελεστές Έργου:
Υπεύθυνος Έργου – Γενικός Συντονισμός
Δρ Γρηγόριος Γρηγορακάκης, Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Υπεύθυνη Υποέργου 1
Ελένη Παπαφλωράτου, Αρχαιολόγος (Msc), Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων
Κείμενα Ψηφιακών Εφαρμογών & Υποεφαρμογών, Επιλογή υλικού
Μελπομένη Ανδρεάτου, Αρχαιολόγος (MA),
Νικολία Θεοδώρου (MA), Μουσειοπαιδαγωγός
Κείμενα κουίζ συντήρησης και επεξήγησης στηρίξεων των εκθεμάτων των Ψηφιακών Υποεφαρμογών
Άννα Ζαφείρα(MA), Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων τέχνης
Κείμενα Εκπαιδευτικών Φυλλαδίων
Μελπομένη Ανδρεάτου, Αρχαιολόγος (MA),
Νικολία Θεοδώρου, Μουσειοπαιδαγωγός(MA) ,
Άννα Ζαφείρα, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων τέχνης (MA)