«Το νέο Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης: Μαθαίνω και Φτιάχνω το Μουσείο μου… Τα αρχαία του Μουσείου ζωντανεύουν; Φτιάχνοντας τη δική μου προθήκη»

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε ημερίδα που διοργανώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης με θέμα «Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης: Μαθαίνω και Φτιάχνω το Μουσείο μου… Τα αρχαία του Μουσείου ζωντανεύουν; Φτιάχνοντας τη δική μου προθήκη».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Σάμης και στην Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης στο πλαίσιο του Έργου «Μαθαίνω και Φτιάχνω το μουσείο μου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.